gii thieu

  • Mẫu thiết kế logo hoàn thiện
  • Hồ sơ thiết kế đầy đủ các file
  • Cẩm nang quy chuẩn hướng dẫn sử dụng logo
  • Link download logo gốc
  • Chứng nhận doanh nghiệp có toàn quyền sở hữu và sử dụng
  • Gói tư vấn chuyên nghiệp về xây dựng và phát triển thương hiệu từ chuyên gia thương hiệu của Sao Kim
  • Ebook Cẩm nang xây dựng thương hiệu chuyên nghiệp

Abc dcb