Category Archives: Chưa phân loại

Tin tức

Khi nhắc đến việc giặt topper có lẽ nhiều người sẽ nghĩ đến việc cho vào máy giặt hoặc giặt tay, nhưng chỉ khi trải qua rồi bạn mới thấy việc giặt topper theo 2 cách này vất vả đến nhường nào, chưa kể topper còn giảm chất lượng sau đó nữa. Từ đó mà […]